Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz!

Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz!

Biz HDK Kadın Meclisleri olarak, tecavüzü aklayacak, çocukların cinsel istismarını meşrulaştıracak, erken yaşta zorla evlendirilmelerini normalleştirecek düzenlemelere izin vermeyeceğiz. Evlilikle İstismarı Aklayamazsınız! Çocukların Cinsel İstismarının Affı Olmaz! İstismar suçtur, aklanamaz!
Ramazan Bayramı Mesajı

Ramazan Bayramı Mesajı

Halklar ve İnançlar Meclisi: Yaşadığımız bu toprakların özlemini duyduğu ve hakkettiği barışı, adaleti ve eşitliği el ele vererek getireceğimize olan inancımızla halklarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.
Kürt Kadın Siyasetçiler Derhal Serbest Bırakılsın

Kürt Kadın Siyasetçiler Derhal Serbest Bırakılsın

HDK Kadın Meclisleri, DTK Kadın Meclisleri, HDP Kadın Meclisi ve bileşen kadın yapılarının ortak açıklaması: Gözaltına alınan, HDP Kadın Meclisi, TJA, Barış Anneleri ve Rosa Kadın Derneği üye ve yöneticisi kadın arkadaşlarımızın yanındayız. Gözaltına alınan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın!
Sedat Şenoğlu; HDK Paradigmasında, Halklar Birliği ve Demokratik Çözüm

Sedat Şenoğlu; HDK Paradigmasında, Halklar Birliği ve Demokratik Çözüm

Eşsözcümüz Sedat Şenoğlu'nun Demokratik Modernite Dergisinin 31. Sayısındaki Yazısı. “Yeni Yaşam”ın önünü açacak bu kuruculuk, ‘alternatif toplumsal örgütlenme modeli’nin adım adım inşa çabası ve onun içeriğini demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplumsal zihniyet ve eylemin öz gücüyle doldurma kararlılığı demektir.
21 Mayıs Ortak Acımız!

21 Mayıs Ortak Acımız!

156. yılında Çerkes soykırımının acısını bir kez daha paylaşıyor; Çerkeslerin nezdinde soykırım ve sürgüne uğrayan tüm halkları anıyor; anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesinde omuz omuza olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.
НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

Адыгэм и хэкур зэрибынэрэ илъэси 156-рэ щрикъум ирихьэлІэу и щхьэ кърикІуа нэщІэбжьэр иджыри зэ дигу къыдогъэкІыжыр… Адыгэхэм худэу зи хэку зрагъэбгына, зи щIыпIэр зыфIагъэкIуэда лъэпкъхэри дигу къыдогъэкIыжыр. Я анэдэлъхубзэр, я щІэнхабзэр, я фIэщхъуныгъэр хуиту, зэхуэдэу икIи демократие псэуныгъэм къыхуедджэу, дазэригъусэр ядгъэщІэну дыхуейщ.
156. Yılında Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Yüzleşmek Özgürleştirir

156. Yılında Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Yüzleşmek Özgürleştirir

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 156. yıl dönümünde Meclislerin Sözü canlı yayınına JINEPS Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yaşar Güven konuk oldu. Sürgün ve soykırımda yaşananların konuşulduğu programda aynı zamanda Çerkeslerin bugün mücadelesini verdiği haklar ve talepler ele alındı. Halkların birbirine omuz vermesi gereken pek çok nokta olduğunu dile getiren Güven ezberlerle yapılan ayrıştırmaya karşı kendi yazdığımız tarihle yeni şeyler kurmamız gerektiğini ifade etti.
Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Kadın Genel Meclisi Sonuç Bildirgesi

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Kadın Genel Meclisi Sonuç Bildirgesi

Kadın Meclisleri: Büyük mücadelelere atılırken bize ilham veren Mayıs Şehitlerini, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz kadınları saygıyla anıyor; yine bu ay açığa çıkan “Dayağa Karşı Yürüyüş” “İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”, “Gezi Direnişi” gibi büyük mücadele deneyimlerinin ayak izlerini takip ediyoruz.
Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi 17 Mayıs  2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi 17 Mayıs 2020

HDK 10. Dönem 3. Genel Meclis Sonuç Bildirgesi; Egemenlerin "normali" ezilenler için daimî bir sömürü ve ezilme anlamı taşımaktadır. Bizler, Halkların Demokratik Kongresi olarak, egemenlerin "normaline" son vermek için ezilenlerin gerçek olağanüstünü halini yaratma, yeni yaşamı inşa etme mücadelesini sürdürmeye her koşulda devam edeceğimizi ifade ediyoruz.
İboların, Hakilerin,‘Dörtler’in Anısına Bağlılığımız, Aydınlattıkları Yoldaki Kararlı Yürüyüşümüzde İfadesini Bulacaktır

İboların, Hakilerin,‘Dörtler’in Anısına Bağlılığımız, Aydınlattıkları Yoldaki Kararlı Yürüyüşümüzde İfadesini Bulacaktır

Gençlik Meclisi: Yaşamı, uğruna ölecek kadar seven bir tutkuya sahiplerdi. 18 Mayıs şehitleri şahsında, Leyla Qasımlardan Hasan Ocaklara, Deniz Gezmişlerden Şerzan Kurtlara, Mayıs şehitleri başta olmak üzere, insanlığın soylu idealleri uğruna şehadete ulaşan tüm yoldaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyor, anılarının yolumuzu aydınlattığını belirtiyoruz.