Sağlık Meclisi

Dr. Coşkun Canıvar'a Destek Açıklaması

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne sesleniyoruz: İşçi ölümlerinin ülke gündeminden düşmediği, meslek hastalıklarının sayısının bilinmediği ülkemizde işçilerin sağlığına, güvenliğine ve nitelikli eğitim hakkına sahip çıkan Arş. Gör. Dr. Coşkun Canıvar’a yönelik işletmekte olduğunuz disiplin sürecini kendimize açılmış sayıyoruz.

2015 Sağlık Seçim Bildirgesi

HDK Sağlık Meclisleri'nin yayınlamış olduğu 2015 Sağlık Seçim Bildirgesi