НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

НАКЪЫГЪЭМ 21-Р ДИ ЗЭХУЭДЭ ГУКЪЕУЭЩ..!

Адыгэм и хэкур зэрибынэрэ илъэси 156-рэ щрикъум ирихьэлІэу и щхьэ кърикІуа нэщІэбжьэр иджыри зэ дигу къыдогъэкІыжыр… Адыгэхэм худэу зи хэку зрагъэбгына, зи щIыпIэр зыфIагъэкIуэда лъэпкъхэри дигу къыдогъэкIыжыр. Я анэдэлъхубзэр, я щІэнхабзэр, я фIэщхъуныгъэр хуиту, зэхуэдэу икIи демократие псэуныгъэм къыхуедджэу, дазэригъусэр ядгъэщІэну дыхуейщ.
156. Yılında Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Yüzleşmek Özgürleştirir

156. Yılında Çerkes Sürgünü ve Soykırımı, Yüzleşmek Özgürleştirir

Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 156. yıl dönümünde Meclislerin Sözü canlı yayınına JINEPS Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Yaşar Güven konuk oldu. Sürgün ve soykırımda yaşananların konuşulduğu programda aynı zamanda Çerkeslerin bugün mücadelesini verdiği haklar ve talepler ele alındı. Halkların birbirine omuz vermesi gereken pek çok nokta olduğunu dile getiren Güven ezberlerle yapılan ayrıştırmaya karşı kendi yazdığımız tarihle yeni şeyler kurmamız gerektiğini ifade etti.
Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Kadın Genel Meclisi Sonuç Bildirgesi

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Kadın Genel Meclisi Sonuç Bildirgesi

Kadın Meclisleri: Büyük mücadelelere atılırken bize ilham veren Mayıs Şehitlerini, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz kadınları saygıyla anıyor; yine bu ay açığa çıkan “Dayağa Karşı Yürüyüş” “İşçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”, “Gezi Direnişi” gibi büyük mücadele deneyimlerinin ayak izlerini takip ediyoruz.
Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi 17 Mayıs  2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 3. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi 17 Mayıs 2020

HDK 10. Dönem 3. Genel Meclis Sonuç Bildirgesi; Egemenlerin "normali" ezilenler için daimî bir sömürü ve ezilme anlamı taşımaktadır. Bizler, Halkların Demokratik Kongresi olarak, egemenlerin "normaline" son vermek için ezilenlerin gerçek olağanüstünü halini yaratma, yeni yaşamı inşa etme mücadelesini sürdürmeye her koşulda devam edeceğimizi ifade ediyoruz.
İboların, Hakilerin,‘Dörtler’in Anısına Bağlılığımız, Aydınlattıkları Yoldaki Kararlı Yürüyüşümüzde İfadesini Bulacaktır

İboların, Hakilerin,‘Dörtler’in Anısına Bağlılığımız, Aydınlattıkları Yoldaki Kararlı Yürüyüşümüzde İfadesini Bulacaktır

Gençlik Meclisi: Yaşamı, uğruna ölecek kadar seven bir tutkuya sahiplerdi. 18 Mayıs şehitleri şahsında, Leyla Qasımlardan Hasan Ocaklara, Deniz Gezmişlerden Şerzan Kurtlara, Mayıs şehitleri başta olmak üzere, insanlığın soylu idealleri uğruna şehadete ulaşan tüm yoldaşlarımızı saygıyla ve minnetle anıyor, anılarının yolumuzu aydınlattığını belirtiyoruz.
Bugün 17 Mayıs Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün

Bugün 17 Mayıs Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün

Bizler birlikte yaşamın hayatın tüm renkleri ve farklılıklarıyla kurulacağını biliyoruz. Yeni ve birlikte yaşamın hiçbir ezilenin dışarıda kalmadan kurulacağı inancıyla gençler olarak LGBTİ+'lara yapılan her türlü nefret söylemi ve dışlanma durumunu kabul etmiyoruz. Bunun için tüm mücadele alanlarını, diğer mücadele alanlarımız gibi savunuyor, bu doğrultuda mücadeleyi örgütlüyoruz.
Kurucu Bir Arayış Olarak Demokrasi İttifakı

Kurucu Bir Arayış Olarak Demokrasi İttifakı

Sedat Şenoğlu: Demokrasi toplumdan koparılmış, toplumun gücü olmaktan çıkarılmış halde. Demokrasi ancak topluma ait olduğu zaman toplumun gücü haline gelebilir. Biz buna siyasetin demokratikleşmesi diyoruz.
Gözaltında Kayıpların Faili Devlettir!

Gözaltında Kayıpların Faili Devlettir!

Adalet arayan kayıp aileleri için, Batman, Diyarbakır, Cizre, Yüksekova başta olmak üzere Kürdistan’da meydanlar, İstanbul’da Galatasaray Meydanı kayıp ailelerinin sevdikleri ile buluşma ve hafıza mekanıdır. Ailelerin acılarını ortaklaştırdığı ve birbirinden güç aldığı, adalet arayışlarını görünür kıldığı bu mekanların ailelere yasaklanmasından vazgeçilmelidir.
Cenazeye Yapılanlar Halklara Yapılmıştır!

Cenazeye Yapılanlar Halklara Yapılmıştır!

Halklar ve İnançlar Meclisi: Türkiye halklarına çağrımızdır ibadethane, ölüm ve mezar ile kurduğumuz tarihsel ilişkimize sahip çıkalım. Cenazeye ve mezarlara saygıyı aileye, ibadethaneye saygıyı sadece ona inananlara bırakmayalım hepimizin toplumsal sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Birlikte yaşama mayamızın bozulmasına müsaade etmeyelim.
İdil Uğurlu; Yeni dünya kadın öncülüğü ile mümkün

İdil Uğurlu; Yeni dünya kadın öncülüğü ile mümkün

Eş Sözcümüz İdil Uğurlu'nun Mezopotamya Ajansı'na verdiği röportaj. Kadınlar da neolitik dönemindeki öncülüğüyle; yeni bir dünya mümkün diyen toplumsal örgütlüğün öncülüğünü yapmalıdır.