"HDK, Toprağın Aradığı Su"

"HDK, Toprağın Aradığı Su"

Eşsözcülerimiz Esengül Demir ve Cengiz Çiçek, HDK'nin geride bıraktığı 10 yılın muhasebesini ve yakın geleceğin mücadele haritasını Express’ten Suzan Demir'in sorularıyla değerlendirdiler. "Kongre birleşik mücadele fikriyatını ve bunun örgütsel mücadelesini önerirken, aynı zamanda somut olarak ulus devletçi, tekçi, homojenleştirici akla karşı bir üçüncü bir yol önermesi sundu. Şunu dedi: Bu ülke ne dinciliğe ne faşizme teslim olacak ne yeşil faşizme ne beyaz faşizme. HDK buradan hareketle bir özgürlük seçeneği oluşturmaya çalışıyor."
‘Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor!’

‘Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor!’

Eş Sözcümüz Cengiz Çiçek HDK Sağlık Meclisi'nin düzenlediği “Pandemiler Yeni Yaşama Çağırıyor" sempozyumda açığa çıkanları Gazete Karınca için yazdı. Ve sempozyumdan kalan: ne iyi etmiş de doğmuş HDK/HDP; İNATLA ve İNANÇLA, YİNE ve YENİDEN HDK/HDP!
İklim Krizine Karşı Halkların Ekoloji Mücadelesini Yükseltelim

İklim Krizine Karşı Halkların Ekoloji Mücadelesini Yükseltelim

HDK Ekoloji Meclisi: Ormanları, su alanlarını, tarım alanlarını ve biyoçeşitliliği yok eden politikalara karşı direnişi büyütmeliyiz. Kömür ve termik santral yatırımlarını durdurmak, maden şirketlerini ormanlardan çıkarmak, Kanal İstanbul ve Yenişehir gibi tüm mega projeleri durdurmak için daha fazla mücadele etmeliyiz. Sermayenin değil doğadaki tüm canlıların haklarını gözeten, demokratik, adil katılımcı bir demokrasi için mücadeleyi büyütmeliyiz.
Emekliler, Yaşlılar Kendileri Konuşmalı!

Emekliler, Yaşlılar Kendileri Konuşmalı!

HDK Emekliler ve Yaşlılar Meclisi olarak, eşitlik esasına dayalı, ayrımcılığın olmadığı, bütün yaş gruplarını kapsayan bir toplumun yaratılması, insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi, toplumsal barışın ve adaletin sağlanması için özyönetim ve ortak yaşam esaslı yerel meclisler oluşturalım.
11.Dönem 2.Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

11.Dönem 2.Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Halkların Demokratik Kongresi 11. Dönem, 2. Genel Meclis'i, 12 Eylül 2021 tarihinde, 1980'de gerçekleşen 12 Eylül faşist darbesinin 41. yıldönümünde, İstanbul'da geniş bir katılımla toplandı.
6-7 Eylül Pogromunun 66. yılı, Unutmadık…

6-7 Eylül Pogromunun 66. yılı, Unutmadık…

Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Meclisi olarak, 6-7 Eylül utancını bir kez daha hatırlatırken, her linçin bir POGROM olabileceği öngörüsüyle halkların ve inançların eşit ve özgür yaşamı için mücadele içinde olacağımızın sözünü yineliyoruz.
Barışı kurmak

Barışı kurmak

Eş Sözcümüz Cengiz Çiçek Yeni Özgür Politika için yazdı. Eğer bugün barış hali yerine halklarımızı yoksullaştıran savaş düzeninin egemenliği söz konusuysa, emekçi kitlelerin, ezilen kimliklerin mücadelesinin öncülüğüne soyunan parti ve çevrelerin, kendi yetmezlikleriyle yüzleşmesi kaçınılmazdır.
1 Eylül Dünya Barış Gününde Savaşa, Irkçılığa Ve Faşizme Karşı Ortak Mücadele Ruhunu Büyütelim!

1 Eylül Dünya Barış Gününde Savaşa, Irkçılığa Ve Faşizme Karşı Ortak Mücadele Ruhunu Büyütelim!

Faşizmin dayattığı savaş karanlığına karşı halkların barış aydınlığını var kılmak için ortak mücadelenin kaçınılmazlığını bir kez daha vurguluyor ve tüm halkları ve örgütlü çevreleri hayatlarımızı ve mücadelelerimizi ortaklaştırmaya çağırıyoruz.
Kürt düşmanlığının sonucu açlık, yoksulluk, işsizlik

Kürt düşmanlığının sonucu açlık, yoksulluk, işsizlik

Eşsözcümüz Esengül Demir yaklaşan 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Türkiye’nin Ortadoğu’da sürdürdüğü savaş politikalarına ilişkin Jinnews'e değerlendirmelerde bulundu.
Şengal'e saldırıyı kınıyor, Êzidi halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz!

Şengal'e saldırıyı kınıyor, Êzidi halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz!

Ezidi halkına yönelik saldırıları kınıyor ve böyle saldırıların bir daha yaşanmaması için Türkiye ve dünya haklarını Ezidi halkı ile dayanışmaya çağırıyoruz. Tüm bu örgütlü kötülüğün karşısında Ezidi halkıyla dayanışma sorumluluğu ise hepimize aittir.