ASİMİLASYON, İNSANLIK SUÇUDUR!

ASİMİLASYON, İNSANLIK SUÇUDUR!

21 Şubat Dünya Anadili Günü’nün halkların kendilerini anadilleri ile ifade edebildiği, kültürünü ve inancını özgürce yaşayabildiği bir günün başlangıcı olmasını diliyor ve herkesi anadilini konuşmaya, anadillere kulak vermeye davet ediyoruz.
HDK 10. Dönem 1. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

HDK 10. Dönem 1. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Toplumda giderek yoğunlaşan adaletsizlik duygusunun öz-yıkım ile sonuçlanmaması ve mevcut öfkenin sisteme yöneltilmesi zorunludur. Bu yön tayini ancak halkın örgütlü gücünün inşa edilmesi ve güçlenmesi ile söz konusu olabilir. Bizler, Halkların Demokratik Kongresi olarak, kadınların, LGBTİ+ların, emekçilerin ve ‘Yaşamak istiyoruz!’ diyen tüm toplumsal öznelerin isyanını bulunduğumuz her zeminde büyütmeye ve bu isyanı yeni yaşam ufkuna kavuşturmaya kararlıyız.
10. Dönem 1. Genel Meclis Toplantımızı Düzenledik!

10. Dönem 1. Genel Meclis Toplantımızı Düzenledik!

Her emperyalist sistemin sermaye güçleri yoksulluğu bütün dünyaya yaymak istiyorsa, buna karşı büyük halk isyanları da var. Bu sistem kadın soykırımını dayatıyorsa, buna karşı isyan eden milyonlarca kadın var. Biz HDK olarak zulme karşı direnen bu halkların örgütleme misyonuna sahip bir örgütlemeyle hayallerimize ve iddialarımıza kavuşabiliriz.
HDK İstanbul 10. Dönem 1. İl Meclisi Sonuç Bildirgesi

HDK İstanbul 10. Dönem 1. İl Meclisi Sonuç Bildirgesi

Meclisimiz, belirlenen hedeflerin güncel ihtiyaçlarla beraber somutluk ve netlik kazanması kadar, gerekli mücadele ve inşa iradesinin ortaya konması açısından da büyük bir coşku ve moral açığa çıkarmıştır. Burdan aldığımız güçle, İstanbul’u, kendi iç çelişkileri ile çözülmeye başlayan kapitalist sisteme karşı, yeni yaşamı örgütlediğimiz önemli bir mücadele sahasına dönüştüreceğimizin kararlılığını vurguluyoruz.
Yayınlarımız
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu
Kriz Var! Aynı Gemide Değiliz!
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere
HDK Nedir?
HDK Halklar ve İnançlar Meclisi'nin, 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği şölene tüm halklarımızı bekliyoruz. "Renkler Dillere ...
HDK 10. Genel Kurul sürecinde İstanbul İl Meclisi de kongresini yaptı.HDK İstanbul Meclisi Eş Sözcülüğüne Gurbet Aydoğan ve Yoldaş Aydın seçildi.