12. Dönem 2. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

12. Dönem 2. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Depremden çıkarılacak en önemli ders, merkezi iktidarın vesayetinin kırılması, yerel yönetimlerin özerkliğinin güçlendirilmesi, halkın mahalle ve sokak meclisleriyle siyasetin doğrudan öznesi olması ve dayanışmanın önünün açılmasıdır. Bu doğrultuda atılması gereken ilk adım ise, halkın iradesini gasp eden kayyum uygulamalarına derhal son verilmesi; seçilmiş yönetimlerin işbaşı yapması ve halkın yaralarının, gene kendi iradesi ve dayanışması ile sarılmasıdır
12.Dönem 1.Genel Meclis Sonuç Bildirgesi

12.Dönem 1.Genel Meclis Sonuç Bildirgesi

Depremin felaketlere dönüşmesine bir daha asla izin vermeyelim; merkeziyetçi yönetim anlayışına karşı komünlerde, meclislerde birleşelim; günü ve geleceği demokratik, komünal ve özgür kılalım.
Sağlık Meclisi Deprem Raporu!

Sağlık Meclisi Deprem Raporu!

Sağlık Meclisi; Afet yönetimi, koordinasyonlar, yardım çalışmaları hem devlet hem de bizim yapılarımızda erkek egemen… Bu yönlü eleştiriler gündemleştirilerek, kadın perspektifi öne çıkarılmaya çalışıldı.
Afetler halklar arasında ayrımcılık yapmaz, gün dayanışma günüdür

Afetler halklar arasında ayrımcılık yapmaz, gün dayanışma günüdür

HDK Göç ve Mülteciler Meclisimiz ile HDP Göçmen ve Mülteciler Komisyonunun ortak açıklaması: Ağır bir insanlık dramını yaşadığımız bir dönemde, bir yandan da göçmen ve mültecilere karşı örgütlenmeye çalışılan nefret atmosferine karşı da mücadele ediyoruz.
Yayınlarımız
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu
Kriz Var! Aynı Gemide Değiliz!
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere
HDK Nedir?
MeclislerinSözü #MeclisnerunXoske'in ays şapati programe Millatner u Avduşneri Meclise hazroğ u tsutsenoğa. “Hakim lizunerun ...
Küresel Kapitalizm Nereye? Yeni Savaşlar, Yeni Sömürgeler mi ; Yeni Devrimler Çağı mı? *Kapitalizmin Krizi mi, Çöküşü mü?