Salgına Karşı Toplumu Savunalım: Her Yerde Halk Dayanışma Ağları!

Salgına Karşı Toplumu Savunalım: Her Yerde Halk Dayanışma Ağları!

Biz Halkların Demokratik Kongresi olarak toplumun her kesimiyle birlikte insanlar arasında fiziki mesafeyi genişletirken bütün gücümüzle sosyal mesafeleri daraltmaya, toplumsal dayanışma ağlarını oluşturmaya ve/veya geliştirmeye; mevcutlara eklemlenerek yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu ölçüde hiçbir emekçiyi, yoksulu ve yardıma ihtiyaç duyan hiç kimseyi yalnız ve çaresiz bırakmayacağız. Mahallelerde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için dayanışma ağlarını örmeyi sürdüreceğiz.
Kızıldere Ruhu'nun Ayak İzlerini Takip Ediyoruz

Kızıldere Ruhu'nun Ayak İzlerini Takip Ediyoruz

Bugün yaşadığımız tüm katliamların, savaşların, yıkımların ve felaketlerin nedeni olan kapitalist modernizme karşı Kızıldere’nin ruhu ile sarılmak ve mücadelemizin ortaklaşarak devrimci tarihimizden aldığımız güç ile devam edeceğine olan inancımız ile Kızıldere’de katledilen yoldaşlarımızı sonsuz özlem ve sevgi ile anıyoruz.
Halkların Newrozu Kutlu Olsun

Halkların Newrozu Kutlu Olsun

Bundan ötürüdür ki Newroz’un temsil ettiği yaşam, ateş’le sembolleşmiştir.Halklar binlerce yıldan bu yana özgürlük ateşini, içinde bulunduğu koşullarda verdiği direniş ve yeni yaşamı inşa iradesinin sembolü olarak harlamıştır. Bundan dolayı, Kürt halkı başta olmak üzere, Mezopotamya halkları ve dünyanın dört bir yanında yüreği özgürlük ve eşitlikten yana atan milyonlar 21 Mart’ı özgürlüğün direnişin ve dirilişin bayramı olarak kutlamaktadır.
İhtiyacımız Panik Değil, Toplumsal Öz Örgütlenme ve Dayanışma!

İhtiyacımız Panik Değil, Toplumsal Öz Örgütlenme ve Dayanışma!

Halkların Demokratik Kongresi yurttaşlarımızı hem merkezi ve yerel yönetimlerin kamusal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemek hem de yaşadığımız mahallelerde, dayanışmayı örmek için örgütlenmeye çağırıyor. Tüm emekçilerin ücretli izin hakkı için, başta hasta tutsakların tahliyesi olmak üzere cezaevlerinde gerekli tüm tedbirlerin alınması için, Türkiye ve Yunanistan sınırındaki sığınmacıların ve tüm göçmenlerin sağlık hakkına erişimi için mücadele zorunludur.
Yayınlarımız
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu
Kriz Var! Aynı Gemide Değiliz!
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere
HDK Nedir?
HDK İstanbul İl Eşsözcümüz Yoldaş; İstanbul Kanal Projesi ihalesi hakkında değerlendirme yaptı "Halk Can Derdinde İktidar İhale Peşinde"
HDK Halklar ve İnançlar Meclisi'nin, 21 Şubat Dünya Anadili Günü'nde bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği şölene tüm halklarımızı bekliyoruz. "Renkler Dillere ...