21 Mayıs Ortak Acımız“Çerkesler Adalet İstiyor”

21 Mayıs Ortak Acımız“Çerkesler Adalet İstiyor”

158. yılında Çerkes soykırımının acısını bir kez daha paylaşıyor; Çerkeslerin nezdinde soykırım ve sürgüne uğrayan tüm halkları anıyor; anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesinde omuz omuza olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.
50. Yılında Bize Kalan: Faşizme Karşı Devrim Ve Sosyalizm Mücadelesi!

50. Yılında Bize Kalan: Faşizme Karşı Devrim Ve Sosyalizm Mücadelesi!

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan faşizme itaat etmeyenler için tarihsel bir direniş mirası olacak sözleriyle, o günün iktidarına son anlarında bile darbe vuracak cesarette devrimci liderlerdi. “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi!” , ”Yaşasın işçiler ve köylüler!”, “Yaşasın devrimciler, kahrolsun faşizm!” sloganları, halkların ve emekçilerin bugüne kadar süren devrim ve sosyalizm mücadelesini besleyen kaynaklardan biri oldu.
Engelleyemeyeceksiniz, Faşizmin Son Çivisini Halklar Çakacak!

Engelleyemeyeceksiniz, Faşizmin Son Çivisini Halklar Çakacak!

Dün HDP Genel Merkezi önündeki fotoğraf, Saray iktidarının bütün toplumsal acıları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmakta bir an bile tereddüt etmeyen bu çürümüş, yozlaşmış yüzünün fotoğrafıdır. Ölüm tehdidini savuran kolluk personeli, karşısındakini düşman gören çeteleşmiş bir yönetim zihniyetinin en gerici timsalidir.
85. Yılında Unutmadık!

85. Yılında Unutmadık!

Katliamın yöntemini değiştiren sistem bugün kültürel soykırım yapmaya devam etmektedir. Diliyle yasaklanan, inancıyla yok edilmeye çalışılan bizler Türkiye halkları olarak diyoruz ki; tarihle yüzleşmek, Dersim halkından özür dilemek toplumumuzu daha da güçlendirir.
Yayınlarımız
HDK 9. Dönem Faaliyet Raporu
Kriz Var! Aynı Gemide Değiliz!
Halklarımızı Krize Karşı Birlikte Mücadeleye Çağırıyoruz!
Kapital'den Ekim Devrimi'ne Ekim Devrimi'nden Devrimlere
HDK Nedir?
MeclislerinSözü'nü bu hafta Sağlık Meclisimiz hazırlayıp sunuyor. “Sağlık Meclisleri Mümkün mü?” başlığını Cevher Kahraman ...
ghmdmndvg.