Halklar ve İnançlar Meclisi

Rahip Aho'nun Tertemiz Kalbine İtimadımız Tam!

Rahip Aho'nun Tertemiz Kalbine İtimadımız Tam!

Bütün bu operasyonlar, bölgenin insansızlaştırılması politikasının hayata geçirilmesi için yürütülmektedir. Batman'da topraklarına dönmek isteyen Ezidilerin dövülmesi ve  yurtdışına gitmek zorunda kalmaları ile Süryani rahibin tutuklanması, aynı tekçi zihniyetin sonucudur. Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Meclisi olarak tertemiz kalbine, kardeşlik ülküsüne itimat ettiğimiz Rahip Aho’nun derhal serbest bırakılmasını istiyoruz! Halkların birlikteliği barışın sırrıdır.
Çerkesler Kendini Anlatıyor 1

Çerkesler Kendini Anlatıyor 1

Halklar ve İnançlar Komisyonu’numuzun düzenlediği “Halklar ve inançlar kendini anlatıyor” program dizisinin 5’incisi gerçekleştirildi. Daha önce Aleviler, Arap Aleviler, Süryaniler ve Ermenilerin katıldığı programın bu bölümünde Çerkeslerin Abaza, Oset ve Ubıh kollarından temsilciler dil ve kültürlerini anlattı.
Ermeniler Kendini Anlatıyor

Ermeniler Kendini Anlatıyor

"Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor" panel serisinin 4’üncüsünde Ermeni halkı, kendi dil ve kültürü anlatıldı. Araştırmacı yazar Kayuş Çalıkman Govrilof ve gazeteci Pakrat Estukyan konuşmacı olarak katılırken, panelin moderatörlüğünü ise Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Katrin Nikolao yaptı.
Süryaniler Kendini Anlatıyor

Süryaniler Kendini Anlatıyor

HDK Halklar ve İnançlar Meclisi'nin düzenlediği Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor etkinliklerinin Sayfo'nun yıldönümüne denk gelen 15 Haziran 2019 tarihindeki konuğu Süryanilerdi. Yazar Muzaffer İris 1915 soykırım sürecini, Tuma Özdemir Süryani kilisesinin tarihçesi ve ritüellerini, Edip Aslan ise dünden bugüne Süryani halkını anlattı.
Arap Alevileri Kendini Anlatıyor

Arap Alevileri Kendini Anlatıyor

HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu, Anadolu Aleviliği ile başlattığı "Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor" etkinliklerine Arap Aleviliği ile devam etti. 19 Mayıs 2019'daki programda Gazeteci Musa Özuğurlu Arap Alevilerinde Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in önemini dile getirirken, Ahmet Kara Hatay Alevi toplumunun özgünlüğüne yer verdi, araştırmacı yazar Tevfik Usluoğlu tarihsel, kimliksel, inançsal boyutlarıyla Arap Alevilerini anlattı.
Aleviler Kendini Anlatıyor

Aleviler Kendini Anlatıyor

11 Mayıs 2019'da HDK Halklar ve İnançlar Meclisi tarafından organize edilen “Halklar Kendini Anlatıyor” başlıklı panel serisinin ilki yapıldı. Her seferinde farklı halk veya inançlardan isimlerin katılımı ile devam edecek olan panel serisinin ilkinde Alevi kurum temsilcileri söz aldı. HDK binasında gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak İmam Rıza Ocağı Piri ve Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Pir Cemal Fırat, Demokratik Alevi Derneği (DAD) Eşbaşkanı Selda Güneş ile Alevi yazar ve aktivist Aydın Deniz yer aldı.
Anadili Günü

Anadili Günü

“Halklar ve İnançlar Meclisimizin, "Renkler Dillere, Diller Yaşama Dönsün” şiarıyla 2.'sini düzenlediği ‘Anadil Buluşması’nda asimilasyonun dilde başladığı, egemenlerin dili asimile etmek için merkezden taşraya doğru çalışmalar yürüttükleri vurgulandı.
Kerbela'dan Günümüze Aleviler

Kerbela'dan Günümüze Aleviler

29 Eylül 2017 Cuma günü Ataşehir'de düzenlenen "Kerbela'dan Günümüze Aleviler; Zulme Karşı Direnişin Tarihi" başlıklı panel/foruma konuşmacı olarak HDP milletvekili Ali Kenanoğlu ve Eşsözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı. Katılımın yoğun olduğu forumun yürütücülüğünü HDK 1. Bölge Sözcümüz Halil Aksu yaptı.