Ğadir Hum Bilinci İnsanlık Erdemidir

Bugün kimse elini bir işe sürmesin, iş yapmayı bırakın, insanlığı düşünün, insanlık üretin. Hepimize gerekli olan budur…

Ğadir Hum bilinci bir insanlık erdemidir. Ne etnik, ne sınıfsal, ne de ilkel bir inanç olayıdır. Bu günü Arap Alevi halkıyla birlikte bayram olarak kutlamak; haktan yana olmak, batıla ve zalime karşı direnmektir.

Ğadir Hum, Arap Alevi halkı için inancın mana günüdür. Hakkın tecelli ettiği gündür. Bugün insanlık için düşünme ve emek verme günüdür. Dinin kemale erdiği, velayetin ilan edildiği gün olan ve aynı zamanda barışa adanmış yollardan biri olan Ğadir Hum bayramını kutluyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın kadim halklarından Arap Alevileri’nin bu önemli gününde tüm halklar için adil, eşit, özgür bir yaşam ve kalıcı bir barış temenni ediyoruz. Ğadir Hum'un onuru, Kerbela’nın ruhuyla tüm halklarımızı selamlıyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi

Halklar ve İnançlar Meclisi