73. Ferman'ın İzleri Hala Silinmedi

3 Ağustos 2014’te ortak hafızamızın beşiği  olan bu kadim toprakların geçmişine yeni bir kara sayfa eklendi; bölge ülkeleri ve küresel bazı ülkeler tarafından himaye edilen IŞİD  çeteleri, Şengal’de aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu 5 bini aşkın Êzidîyi katletti. Binlercesini rehin aldı, yüz binlercesini ana yurdunu terk etmeye zorladı. Yaşanan katliamdan sonra binlerce kadın kaçırıldı, pazarlarda satıldı, köleleştirildi. 

Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD tarafından gerçekleştirilen bu barbarca saldırı, büyük bir insani dram, vicdani tahribat ve yıkım ile neticelendi. Êzidîlerin katliamlar ve fermanlarla yazılmış tarihinde ve kolektif belleğinde yeni bir sayfa, 73. Ferman olarak yer aldı. Mezopotamya’da kadim ve meskun bir topluluk olan Êzidîler, tarih boyunca bölgeyi işgal eden güçler tarafından baskılara ve katliamlara maruz bırakıldılar. Katliam ve ferman silsilesine karşın, Êzidîler direnerek inançlarını, kültürlerini, varlıklarını korudular.  

3 Ağustos 2014’teki saldırıların üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Şengal’deki Êzidî toplumunun yaraları henüz sarılmadı. Êzidîler yaşadıkları kadim topraklardan bugün de sürülmek istenmekte, bölge Êzidîsizleştirilmeye/ Kürtsüzleştirilmeye çalışılmaktadır. Bugün de benzer şekilde Êzidîler katliam tehlikesiyle karşı karşıyadır. Fermanın bir devamı olarak bölgeyi işgal etmeye dönük düşmanca politikalar bugün de bölge devletleri tarafından icra edilmektedir. Êzidîlerin varlığına yönelik bu tehditlere karşı uluslararası toplulukların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Şengal’in Êzidîsizleştirilmesine, bu kadim toprakların kadim inancına  karşı saldırılara müsaade edilemez. Şengal’de insani yaşam koşullarının oluşturulması, yerinden-yurdundan kaçmak zorunda bırakılmış Şengalli Êzidîlerin geri dönüş imkânlarının yaratılması ve güvenlik endişelerinin giderilmesi gerekir. Katliamın altıncı yıldönümünde tarihleri boyunca baskı, zulüm ve soykırıma maruz bırakılmış kadim Êzidî toplumunun yanında olduğumuzu belirtiyoruz. IŞİD tarafından hunharca katledilen Êzidîleri saygı ile anıyoruz. Soykırımlara, katliamlara ve insanlık dışı uygulamalara karşı bütün insanlığı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi

Halklar ve İnançlar Meclisi