Süryaniler Kendini Anlatıyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDK Halklar ve İnançlar Meclisi'nin düzenlediği Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor etkinliklerinin Sayfo'nun yıldönümüne denk gelen 15 Haziran 2019 tarihindeki konuğu Süryanilerdi.
Yazar Muzaffer İris 1915 soykırım sürecini, Tuma Özdemir Süryani kilisesinin tarihçesi ve ritüellerini, Edip Aslan ise dünden bugüne Süryani halkını anlattı.