Yaşam Hakkı Engellerinin Ortadan Kalkması Mücadelesinde “3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü”

03.12.20181992 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla 3 Aralık günü  “Uluslararası Engelliler Günü” oldu.

İnsanlık tarihi boyunca hep unutulmuş, doğru isimlendirilme sıkıntısı da yaşayan, doğuştan veya insanın yarattığı savaşlar, kazalarla giderek çoğalan özel insanlar için umut verici olsa da geçen yıllara rağmen, yeterli duyarlılığa ulaşılamamış bir konu olmaya devam ediyor.

Bir araştırmaya göre ülkemizde her on kişiden biri engelli. Ama engelliler için pozitif ayrımcılık bilinci zayıf olduğu için yollar, merdivenler, mekanlar, ulaşım düzenlenirken ihtiyaçları yeterince dikkate alınmıyor. Ailelerinin koruma duygusu ve karşılaştıkları zorluklar nedeniyle çoğu günlük hayattan uzak ve evlerine kapalı yaşıyorlar. Pozitif ayrımcılık gereği doğan hakların kullanımıysa erişim yetersizlikleri, sağlık raporu şartı gibi zorluklar çıkaran bürokratik uygulamalar nedeniyle hak kayıplarıyla sürüyor.

Engellilerin yaşam koşullarının düzeltilmesi için, yasal düzenlemeler yanında sorunu derinleştiren zihniyetin değişmesi, sosyal, kültürel, ekonomik açıdan birlikte yaşama bilincinin gelişmesi zorunludur ama yetmez.

Bütçeler hazırlanırken, askeri harcamalar ve diyanet için ayrılan paya göre engellilerin koşullarının düzeltilmesi için ayrılan kaynakların düşüklüğü de sorgulanmalı ve devlet kurumları tüm imkanlarını engelliler lehine de planlamalıdır. Bu anlamda belediyeler ve ilgili devlet kurumlarının kimi çalışmalarının, çok az sayıda engellinin bu hizmetlerden yararlanmasına imkan tanısa da esasen propaganda amacı taşıdığı, engelliler üzerinden siyasi sonuç elde etmek gibi faydacı bir anlayışın ürünü olduğu da görülüyor.

Halkların Demokratik Kongresi, dil, din, kimlik, tercih, yeti, yaşam tarzı, dünya görüşüne bakmaksızın tüm toplumsal çeşitliliğin vazgeçilmez ve alıkonulamaz haklarını kazanma, koruma bilinciyle engellilerin hakları için gereken politik-pratik üretimi ve mücadeleyi yoğunlaştırarak sürdürecektir.

Dayanışma içinde edineceğimiz kazanımlarla 3 Aralık “Uluslararası Engelliler Günü” gerçek bir farkındalık oluşumuna ve gereken sonuçları almaya vesile olacaktır.

Yürütme Kurulu