Newroz Ateşini Gürleştirelim Faşizmi Yenelim!

11.03.2020

Mart ayı ve Newroz Anadolu ve Mezopotamya Halkları için yeniden uyanmanın, doğumun gerçekleştiği kadim bir bayram olarak binyıllardır kutlanmaktadır. Demirci Kawa’nın zalim Dehhak’a karşı özgürlük zaferi mitolojisi ile vücut bulan bayram, Anadolu ve Mezopotamya da zulme karşı direncin ve uyanışın bayramı olarak Halkların umudunu diri tutmaktadır

Dünyanın her yanından milyonlar egemenlere karşı isyana duruyor. Halklar yasaklara, zulme, sömürüye, sömürgeci savaşlara karşı eşitlik ve özgürlük için direniyor.

Emperyalistler dünyayı savaşlara, halkları esarete mahkum etmek istiyor. Ortadoğu'da çıkarları için halkları birbirine düşürerek, bölge sömürgeci devletleri ve çeteler eliyle bizleri karanlığa mahkum etmek istiyor. Halklar bu zulüm ortamında sürgün olmuşlardır. Dünyada sınırlar anlamsızlaşmaktadır. Bugün  Newroz ateşi ile vicdanların direncini sınırsız, sınıfsız dayanışmasını büyütüyoruz.

Özlemini duyduğumuz özgürlük, eşitlik, adalet ise çok uzakta değil. Yanı başımızda, Ortadoğu'nun tam orta yerinde Newroz ateşi hiç olmadığı kadar güçlü yanıyor. Bu ateşin adı Rojava Devrimi'dir. Kürt halkı başta olmak üzere, Arap, Türkmen, Ermeni, Ezidi, Asuri halklarımız barış ve kardeşlik içinde yeni yaşamı inşa ediyor.

Pek çok medeniyete yurt olmuş bu topraklarda adil ve onurlu bir barış mümkün. Her hakikat arayışı halkların umudunu dirence dönüştürmüştür. Demokratik bir Türkiye için mutlak birlikte mücadeleye ihtiyacımız var. Halkların birlikte yaşamı nemrut iktidarların insafına bırakılamaz. Sınırları aşan halkların umudu, rızkın rıza ile pay edildiği eşit toplumların eşitlik ve özgürlük içinde yaşadığı coğrafyaların mümkün olacağı umudunu diri tutmaktadır. Tarih biz halklara yeniden birlikte zulme karşı ortak yaşamı inşa etme görevi veriyor. Bugün kadim halkları vatansızlaştıran zülüm iktidarlarına karşı Vicdan cenkleri ile yaşamı, doğayı ve insanlığı koruma umudunu yeşertiyoruz. Vicdan kadının ruhunda kendini yeniden diriltiyor. Rojava bu uyanışın kapısıdır. Halklar direniyor, Newroz ateşi yükseliyor.

Newroz;  Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da egemen devlet yapısı ve hükümetlerin, baskı sömürü ve zulmüne  karşı demokrasi ve özgürlük mücadelesinin yükseltildiği direniş bayramıdır. Kürt halkı ve demokrasi güçlerinin  Tecrit ve izolasyon politikalarına karşı direniş ve isyan günüdür. Emekçilerin, yoksulların, mültecilerin, kadınların direnenlerin devrimci ruhudur.

Kawa'lardan Zekiye’lere, Rahşan’lara. Halac-ı Mansur’lara Mazlum'lara,. Bedreddin'lerden Deniz'lere, direniş geleneğini sürdüren halklarımızı zalim Dehak'lara karşı Newroz ateşini büyütmeye çağırıyoruz.

Birlikte ve birleşik mücadeleyle tüm demokrasi güçlerini Newroz alanlarını doldurmaya çağırıyoruz. Egemenlere karşı direnişi büyütelim. Sömürgeci savaşlara karşı adil ve onurlu barışı savunmak için tüm halkımızı Yenikapı’da gerçekleştireceğimiz  Newroz mitingine çağırıyoruz.

 

Yaşasın Newroz!

Biji Newroz!