HDK İzmir İl Yürütmesi krize karşı eylem planlamasını açıkladı

30.09.2019

HDK'nin başlattığı ekonomik krize karşı kampanyanın startı İzmir'de de verildi. HDK İzmir Meclisi, HDK 10. Genel Kurulu'na dek hem yerellerde hem de çeşitli örgütlenmelerle çalışmalarını yürüteceklerini aktardı.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu, ağır bir ekonomik krizden geçen Türkiye'de bedelinin halkın değil yaratanların ödemesine dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanya ile emek, doğa, kadınlar açısından krizin toplumsal hayata, kültür, sağlık, eğitim alanlarına yansıyan tüm boyutları ele alınacak.

HDK İzmir Meclisi de Eğitim Sen 2 No'lu Şube binasında yaptığı basın toplantısıyla kampanyanın startını verdi. HDP İzmir İl Eşbaşkanı Kadir Baydur, Tarım Orkam-Sen Genel Başkanı Hamit Kurt ve Yeşilller ve Sol Gelecek Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve 78'liler Girişimi'nin de katıldığı basın toplantısında söz alan HDK İzmir Meclisi Eşsözcüsü Ayşe Yılmaz, yürütecekleri kriz karşıtı faaliyetlerin temel hedefinde toplumsal örgütlenme ile alternatif "yeni yaşam"ın kapitalist sistemin dayattığı sömürü ilişkilerine dayalı yaşama karşı inşa edilmesinin yattığını belirtti.

 

Basın metnini okuyan Erol Çırak, "Hazırladığımız 'Kriz Var Aynı Gemide Değiliz' broşürü perspektifimizi yansıtmaktadır. Broşürün içeriğine uygun olarak çeşitli toplumsal kesimlerin sorunlarını ve taleplerini içeren bir de bildiri hazırlanmıştır. Her 2 yerelde bu broşür ve bildiriden yararlanılmakla birlikte yerelin sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre öne çıkacak taleplerle yerele özgü bildiriler, afişler, stickerler hazırlanacaktır" dedi.

HDK'nin 10. Genel Kurul'una işaret eden Çırak, o güne dek sürecek olan kampanya boyunca hem yerel merkezi olarak planlanan faaliyetlerin yanında yerelde neler yapılacağını tartışıp uygun planlamalarını pratikleştirmeye çalışacağını, var olan platform, inisiyatif ya da mücadele birlikleri içinde yer alma, onları harekete geçirme, bazı eylem/etkinlikleri HDK bileşenleri olarak gerçekleştirmenin yanında mümkün olduğu oranda eylemleri yerellerdeki tüm toplumsal kesimlerle ortaklaştırma çabası içinde olacaklarının altını çizdi.

Çırak, kampanya takvimi şöyle aktardı:

-Bugünden itibaren HDK il meclisleri ya da meclis girişimleri, bulundukları yerellerde basın toplantıları/açıklamalarıyla yerel kampanyaları başlatacaktır.

-15 Ekim 2019'a dek illerde paneller, seminerler, halk toplantıları küçük atölyeler, bildiri dağıtma ve benzer etkinlikler düzenlenecek. Mahallelerde, sokakta, işliklerde vb. krizden kaynaklı yaşanan sorunlar dile getirilerek sorunu yaşayanların dâhil olduğu örgütlenmeler yaratılmasını,

-15 Ekim 2019 - 31 Ekim 2019 arasında, örgütlü olduğumuz her ilde emek demokrasi güçleri ve çeşitli toplumsal kesimlerin katılımıyla şehir meydanlarında kitlesel basın açıklamaları yapılmasını,

-Kasım ayı içerisinde sokaklarda, mahallerde, fabrikalarda vb. yapılan çalışmalar ile sağlanan örgütlülüğünün daha etkin olması ve görünür kılınması için tüm yerellerde var olan tüm örgütlü yapılar ve toplumsal kesimlerin kriz eksenli mitinglerde bir araya gelmesini,

-Eylül - Kasım ayları arasında yürütülecek çalışmalar ile yeterli bir olgunluk oluşması halinde, Aralık ayında geniş toplumsal kesimleri de içine katacak tarzda Ankara veya İstanbul merkezli 'halk için bütçe temalı miting örgütlenmesini planlıyoruz."