HDK Adana İl Yürütmesi krize karşı eylem planlamasını açıkladı

29.09.2019

HDK Adana İl Yürütmesi, 10’uncu Genel Kurul’a kadar ekonomik krize karşı kentte yapacakları eylem planlamasını açıkladı. 

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Yürütme Kurulu’nun 26 Eylül’de İstanbul’da yaptığı basın toplantısı sonrasında ekonomik krize dair başlattığı kampanyanın startı Adana’da verildi. HDK İl Yürütmesi binasında düzenlenen açıklamaya çok sayıda kişi katıldı. HDK İl Eş Sözcüsü Uğur Bayrak, ana ekseninde ekonomik krizin yer aldığı kampanyaları süresince krizi emek, doğa ve kadınlar açısından toplumsal hayata, kültür, sağlık ile eğitim alanlarına yansıyan tüm boyutları ile ele alacaklarını belirtti.

 

"Krizin asıl sebebi kapitalist sistemin kendisidir” diyen Bayrak, kampanyanın 10. Genel Kurul’a dek süreceğini kaydederek, yürütecekleri kriz karşıtı faaliyetlerin temel hedefinde toplumsal örgütlenme ile alternatif "yeni yaşam olduğunu" söyledi. 

 

Temel Talepler
 
* Temel ihtiyaç düzeyinin altında kalan hane başına su, elektrik ve doğalgaz tüketiminden ücret alınmasın. Bu düzeyin üstündeki tüketim kademelendirilerek ücretlendirilsin. Temel gıda maddelerinden KDV kaldırılsın.
 
* Haftalık çalışma süresi, ücretler düşürülmeden 35 saate düşürülsün. Asgari ücret, işçinin ve ailesinin gereksinimlerinin karşılanması ilkesi gözetilerek belirlensin ve vergi dışı bırakılsın. En düşük emekli maaşı da bu kritere göre belirlensin.
 
* İşçi ve memurların ücretleri net olarak ödensin. İşten çıkarmalar yasaklansın. İşsizlik sigortasından yararlanma kolaylaştırılsın, ödemeler artırılsın.
 
* Herkesten geliri ve servetiyle orantılı vergi alınsın. Emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülsün, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri giderilsin ve emekli maaşları insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltilsin.
 
* İş güvencesinin kapsamı genişletilsin, esnek ve güvencesiz çalışmayı kolaylaştıran uygulamalara son verilsin.
 
* Kamu kaynaklarının, şirketlerin borçlarının üstlenmesinin önüne geçilsin, krizin faturası emekçilerin sırtına yüklenmesin.


 
* Kamuda yapılan işe alımlarda sözlü uygulama, açıktan atama gibi torpil uygulamalarına son verilsin. Her türlü kadro için işin niteliğine göre liyakat esaslarının belirlendiği, haksızlığa asla yer vermeyecek merkezi sınav sistemi getirilsin.
 
* Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği hayata geçirilsin, kadınların karşılaştığı ayrımcı tüm uygulamalar kaldırılsın. Tarım alanı başta olmak üzere aynı işi yapan kadın ve erkeklere eşit ücret verilsin, farklı ücret ödenmemesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılsın.
 
* Sağlık hizmetlerinde her türlü katkı, katılım payı ve ilave ücret alımına derhal son verilsin.
 
* Eğitim alanında özelleştirmelerden vazgeçilsin. Demokratik, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim sistemi için ilgili tüm taraflarla bir araya gelinerek çalışma başlatılsın.
 
* Garantörlük verilerek yaptırılan köprü, otoyol, havaalanı, hastane gibi tüm kuruluşlar kamulaştırılsın. Yapılacak tesislerde her türlü ekonomik faaliyette doğaya ve yaşama zarar verilmesinin önlenmesi için, ilgili STK'lar ve meslek örgütlerinin raporları alınarak ruhsatlandırma ya da faaliyetlerine izin verilsin.
 
* Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılık kaldırılsın. Üreticiler desteklensin.
 
* OHAL'in etkileri tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılsın. Öncelikle işten çıkarılanlar derhal görevlerine başlatılsın, tüm kayıplar tazmin edilsin. Düşünceyi ifade etme ve örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılsın.
 
* İçerde ve dışarıda savaş politikalarından vazgeçilsin. Kürt sorunun barışçıl ve demokratik çözümü için taraflarla müzakere süreci başlasın. Suriye ve Irak başta olmak üzere yurtdışındaki tüm silahlı güçler ülkeye dönsün. Komşu ülkelerle ve halklarıyla müzakereye dayalı dostane ilişkiler geliştirilsin. Savaş politikaları için bütçeden ayrılan paylar toplumun krizden etkilenmemesi için harcansın.
 
* Sığınmacı ve göçmenlerin, özellikle Suriye'de Türkiye’nin de müdahaleleriyle tırmanan savaştan dolayı ülkemize göç eden milyonlarca insanın kabul edilemez koşullarda yaşamasına,  bedava ya da boğaz tokluğuna, güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılmasına son verecek düzenlemeler yapılsın. İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne koyduğu coğrafi sınırlama şerhini kaldırmalı, tüm sığınmacılara derhal mülteci statüsü tanımalıdır."