Halkların Newrozu Kutlu Olsun

20.03.2020

Zulüm ve kandan beslenen iktidarların halklar için kader olmadığının kanıtlandığı Newroz’u 2020 yılında da büyük bir coşku ve büyüyen mücadele iradesiyle karşılayacağız. Bilinmektedir ki, İnsanlık, ana-tanrıça kültüyle eşdeğer gördüğü özgürlüğe olan tutkusuyla, sahte tanrıların kendisi için yazdığı fermanı yırtmıştır ve Newroz zafere ulaşan bu anıtsal direnişin sembolü olarak kanıksanmıştır.
Bu yönüyle Newroz, zulüm saltanatının yıkılmasıyla birlikte toplumların konfederal eşitlik temelinde ördüğü yaşamın da inşasıdır aynı zamanda. Asur İktidarının zorla dayattığı sömürü ve egemenlik düzenine boyun eğmeyen başta Kürt halkı ve Kürdistan halklarının zihnî/ siyasi ana-atalarını oluşturan asil aşiret ve kabileler Asur egemenliğini ortadan kaldırdıktan sonra özgür, eşit ve dayanışmaya dayalı konfederal temelde oluşturulan sistemin öncülüğünü yapmışlardı. Büyük direnişlerin anlamlı bir yaşamın inşasına dayalı olarak varlık kazanacağı, insanlığın zihnine o tarihlerden bu yana ışık tutan, yol gösterici bir ilke olmuştur. Bundan ötürüdür ki Newroz’un temsil ettiği yaşam, ateş’le sembolleşmiştir.Halklar binlerce yıldan bu yana özgürlük ateşini, içinde bulunduğu koşullarda verdiği direniş ve yeni yaşamı inşa iradesinin sembolü olarak harlamıştır. Bundan dolayı, Kürt halkı başta olmak üzere, Mezopotamya halkları ve dünyanın dört bir yanında yüreği özgürlük ve eşitlikten yana atan milyonlar 21 Mart’ı özgürlüğün direnişin ve dirilişin bayramı olarak kutlamaktadır.

2020 Newrozu; Savaşa, zülme, eşitsizliğe, baskılara ve tutuklanmalara karşı her zamankinden daha fazla özgürlüğün ve mücadelenin sesi olacaktır.
Halklarımız inkara ve imha politikalarına karşı bugün de özgürlük ve yeni yaşama dair ısrarını sürdürecektir.
Ortadoğu’da sürekli güncelleştirilmeye çalışılan paylaşım savaşlarına karşı,Rojava’da, devrimi yaratan, özgür yaşamı inşa eden ve her türlü karşı-devrimci yönelime karşı kahramanca savunan halkların iradesinin de gösterdiği üzere, tarihin hakikat savaşçılarının anısına doğru temelde sahip çıkıldığı takdirde, kızılca kıyametlerin koptuğu koşullarda küllerinden yeniden doğmak mümkündür. Rojava’dan Şili’ye, özgürlüğün ve demokratik mücadelenin sesinin daha gür çıktığı bu 2020 yılında da, Newroz, mücadele iradesini yücelten en önemli faktörlerden biri olarak belirginlik kazanacaktır.

Kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle özdeş kılınan 8 Mart’tan alınan ivmeyle halkların eşitlik,özgürlük ve demokrasi talebi Newrozu’n isyan ateşiyle büyüyecektir.
2020 Newrozu, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren güçler için, Kapitalist sistemin neden olduğu ekolojik yıkımın, intiharların lanetli sebebi sömürünün, ahlaki-kültürel çürümeden başka bir ‘getirisi’ olmayan siyasi baskının, toplumsal cinsiyetçiliğin ürettiği cinayet kültürünün ve merkezi uygulama noktası İmralı olarak belirlenip tüm ülkeyi açık hava zindanına dönüştüren tecrit politikasının ortadan kaldırıldığı insanca bir yaşamın sözü ve mücadelesini büyütme İradesi olacaktır.

Tarih boyunca yaşanan salgın hastalıklar gerçekliğinin aktüel tezahürü, Korona virüsünün neden olduğu ve daha şimdiden binlerce kişinin canına malolan hayati sorun da göstermektedir ki, kapitalist sistemin insanlık ve doğa için tek bir meşru varlık gerekçesi kalmamıştır. Savaşlar ve açlık-yoksulluk gibi, doğrudan kendisinin neden olduğu sorunlara ek olarak, salgın hastalıklar ve doğal afetler gibi görece daha dolaylı nedeni olduğu sorunlar karşısında yaşadığı acziyet, çözümsüzlük ve duyarsızlık hâli de kapitalist sistemin tüm çirkinliklerinin teşhiri olmuştur. Kapitalist sistem, ‘mahşerin dört atlısı’ karşısında cascavlak ortada kalmıştır. İçinde taşıdığı yapısal çelişkilerle çürüme aşamasına gelen kapitalizmden, insanlığı ve doğayı, Newroz ruhunun dağların yüce doruklarından getirdiği özgürlük rüzgarı kurtaracaktır.

Bu bağlamda, 2020 Newrozu’nu karşıladığımız bu günlerde özgürlüğe daha yakın olduğumuzun bilincinde olarak mücadele ve inşa görevlerimize asılacağımızı vurgulamak istiyoruz.

İnancımız kararlılığımız ve umudumuz her zamankinden daha güçlü ve daha büyüktür. 2020 Newroz’u, insanlığın özgür, eşit ve onurlu bir yaşam hedefine yürürken elde edeceği kazanımların ilham veren gücü olacaktır.

NEWROZ PİROZ BE

NEWROZ KUTLU OLSUN