Halkların Demokratik Kongresi 10. Dönem 5. Genel Meclis Toplantısı Sonuç Bildirgesi 8-9 Ağustos 2020

11.08.2020

Halkların Demokratik Kongresi 10. Donem 5. Genel Meclisi 9 Ağustos 2020'de, online olarak toplandı. Meclis ülke ve bölge gündemini değerlendirdi, önümüzdeki dönemde yürüteceği mücadelelere ilişkin kararlar aldı.

İçinden geçmekte olduğumuz çoklu kriz koşullarını derinleştirerek ona eklemlenen COVİD-19 pandemisi, Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkililerinin açıkladığının aksine hız kesmediği gibi, ülke genelinde yayılmaya devam etmekte ve salgının merkezi Kürdistan'a kaymaktadır. Devletin salgın karşısındaki tutumu ise dezenformasyon ve manipülasyonun yanı sıra, genel bir kayıtsızlık ve sermayenin ihtiyaçlarını halk sağlığının önüne koyma tavrıdır. Çanakkale’deki Dardanel Gıda’da çalışan işçilerin 40’ında koranavirüs çıkmasına rağmen patronun üretimi sürdürdüğü ve Valiliğe bağlı  İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda tüm fabrikayı karantina altında kölelik kampına çevirerek 1000’e yakın işçiyi ölüme terk ettiği açığa çıktı. İktidarın ve sermayenin gözünde işçilerin ve emekçilerin yaşamlarının değeri yoktur. İşçiler ölsün, çarklar dönsün, üretim sürsün. Kapitalizmin kar yasasında ve Saray’ın iktidarcı çıkarında “normal” olan budur.

Meclisimiz, bir yandan pandemiye ilişkin gerçeklerin takipçisi olacak, diğer yandan halkın hakikate erişme hakkını sonuna kadar savunacaktır. Tüm kamusal imkanların halk sağlığı ve bu süreçten olumsuz etkilenen emekçiler lehine kullanılması için mücadele edecektir. Ezilenler ve emekçiler arasında dayanışma ağ ve ilişkilerinin kurulup, geliştirilmesi için çaba gösterecektir. Sermayenin krizi fırsata çevirip emekçilerin haklarını gasp etmeye karşı emekçilerin yanında olacaktır.

AKP-MHP iktidarı ile devletin kurucu aklı arasındaki uyum, bölgesel bir emperyalist güç olma hevesi ile Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan-Ermenistan karşıtlığı üzerinden Kafkasya'da, Suriye'de, Irak'da,  Libya'da gerilimler, işgal ve çatışmalar geliştirilmektedir. Bu heves üzerinden komşu ve bölge devletleri ile karşı karşıya gelinmektedir. Meclisimiz, dış politikasını savaş üzerine kuran iktidarın toplumsal krizlerin sebebi olduğunu belirtir ve bu politikaya karşı her alanda mücadeleyi yükselteceğini vurgular.

Faşist inşa süreci bakımından taşıdığı sembolik anlamın yanı sıra Ayasofya'nın ibadete açılması, Diyanet İşleri Başkanı’nın kılıçla hutbe okuması ve Erdoğan’ın Ayasofya önünde yaptığı açıklama, bölgesel bir emperyal güç gibi davranma ve çok sayıda cephe açma yöneliminin tezahürleridir. Her gün kendine yeni vekiller ve coğrafyalar arayan emperyal savaşlar çağında, daha birkaç gün önce Beyrut’da gördüğümüz ve 3 Ağustos Ezidi Soykırımı’nın yıl dönümü vesilesiyle hatırladığımız üzere halkların ve bilhassa kadınların payına ölüm, vahşet, tecavüz, göç, açlık ve sefalet düşmektedir. Bu vesileyle meclisimiz; Ezidi soykırımını bir kez daha kınamakta olup, ezilen halkların yanında saf tutmaya devam edecektir .Yine Lübnan’da yaşayan halkların acısını derinden paylaşmakta ve dayanışma duygularını iletmektedir.

İktidar koalisyonun adeta kurucu direği haline gelen Kürt düşmanlığı politikası, başta İmralı’da uyguladığı mutlak tecrit uygulamasıyla alanı genişletilerek tüm toplumsal alanın tecrit edilmesine yol açmıştır. Uygulanan Kürt düşmanlığı ve tecrit politikası, sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye ve Ortadoğu halkları için yıkıcılığını olanca hızıyla sürdürmektedir. Meclisimiz bu politikalara karşı etkin toplumsal mücadele ederek bu politikaları boşa çıkaracağını belirtir. Emekçilerin, halkların en acil ihtiyaçlarından birinin de barış olduğunun bilinci ile meclisimiz, en ağır savaş koşullarında dahi halklar için barış mücadelesinden vazgeçmeyeceğini bu vesile ile bir kez daha ilan etmektedir.

İktidarın artık bağımlı hale geldiği savaş politikalarına, her gün şiddeti biraz daha görünür olan ağır bir ekonomik kriz eşlik etmektedir. Emekçiler hastalık, savaş ve ölümlerin yanı sıra işsizlik ve açlıkla da sınanmaktadır. Meclisimiz Halkların Demokratik Kongresi’nin, krizin tüm sıkıntıları sırtına yüklenmeye çalışılan emekçilerin her düzeyde yürüttüğü/yürüteceği mücadelelerin bir parçası olacağını; tüm imkanlarını halkların ve emekçilerin öz gücünü geliştirmesi için seferber edeceğini bir kez daha ifade etmektedir.

Ekonomik krizle başa çıkma gücünün kalmadığı gizlenemez hale geldikçe, iktidarın seçmen tabanı artan bir hızla daralmaktadır. Rıza üretme imkanları giderek daralan iktidar koalisyonu, toplumsal zemininde başlayan çözülmeye artan bir otoriterleşme ile cevap üretmeye çalışmakta, tüm itiraz ve direnç odakları ile elde kalan demokratik alanlara var gücüyle saldırmaktadır. Çoklu baro yasası, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması, sosyal medyanın sınırlanmasına ilişkin yasal düzenlemeler hali hazırda bu amaçla gündeme gelen başlıklardan bir kaçıdır. İktidarın seçim yoluyla değişmesinin imkanlarını ortadan kaldırmayı, halkların iradesini zayıflatmayı amaçlayan bir siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin hazırlıklar yoldadır.

İktidarı kırılganlaştıran kimi gelişmelere ve zaaflara rağmen meclisimiz, muhalefet saflarında kimi zaman boy gösteren ve onu atalete sevk eden beklenticiliğe karşı, faşist inşayı geriletecek olanın toplumsal mücadele olduğunu; asgari bir program etrafında toplanmış, kalıcı bir demokrasi ittifakına olan ihtiyacın olduğu gibi yerinde durduğunu bir kez daha hatırlatır; eşit, özgür, demokratik bir ülke ve yeni yaşam için mücadeleye çağırır.

Her gün vahşi yüzüne daha fazla tanık olduğumuz kapitalizme en güçlü itiraz da dünyanın her yerinde en çok kadınlardan yükseliyor. Dönemin sözünü kuran kadınlar partiler kurmadan en önemli muhalif güce dönüşmüş durumdalar. Ülkemizde de siyasetin merkezine yürüyen kadınlar AKP-MHP faşizminin yoğun baskı ve gözaltı politikasıyla karşı karşıya kalıyorlar. 7 Haziran seçimleri sonrası başlayan baskı politikalarından bu güne hemen hemen her mücadele alanına yapılan müdahalelerde kadınlar ilk hedefe dönüştü. “Terör finanse ediliyor” adı altında yapılan kayyum atamalarında ilk müdahale belediyelerin desteği ile kurulan kadın kurumlarına yapıldı. Anlaşıldı ki AKP-MHP faşizmi kadın mücadelesini bu yolla terörize etmeye çalıştı. Yasal olarak kabul etmediği Eşbaşkanlık sistemini tutuklamaların gerekçesine dönüştürdü. Tüm bu süreçler içinde önü kesilemeyen, her koşulda sokak muhalefetini terk etmeyen kadınlar bugün de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme girişimlerine güçlü ses yükseltti. İzmir’de 5 Ağustos’ta sokağa çıkan kadınlara kolluğun nasıl zalimce saldırdığını gören toplum kadınlar ölürken neredeydiniz sorusunu sordu.

Diyarbakır’da çalışmaları engellenen Roza Kadın Derneği, sürekli tutuklama ve gözaltılara maruz kalan TJA ve SKM aktivistleri, kadın eylemlerinde ve sonrasında yapılan gözaltılar gösterdi ki AKP-MHP faşizmi yeni rejiminin önündeki en büyük engeli Türkiye Kadın Hareketi olarak görüyor. AKP-MHP’nin toplumda yarattığı çürümeye en çok itiraz eden ve kendini bu çürümeden korumaya çalışanlarda kadınlar oldu. Kadınların daha güçlü tuttuğu toplumsal damarı devre dışı bırakıp muhalefeti de mümkünse erkekleştirmeye çalışan AKP-MHP ittifakına karşı kadın mücadelesi en büyük muhalefet olma gücünü sürdürüyor. Kadın muhalefeti İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde yürütülen tartışmalarda da gösterdiği gibi partiler üstü bir genişleme gösterdi. Ortak kadın gündemleri ve hakların savunulması konusunda tüm tartışmaları dışarda bırakıp kadınlar yan yana gelebildiler. HDK Kadın Meclisleri olarak birlikte yürümenin güçlülüğünü her seferinde test ederek bu birlikteliği genişletmenin gayreti içinde olacağız. Birlikteliğimizi güçlendirecek her türlü çalışmanın ilk emekçisi olacağımızı bildiririz.

Öte yandan Meclisimiz, tüm yurttaşlar için elzem olan adil yargılanma hakkının tanınması için ölüm orucu eyleminin 220. gününde olan  Av. Ebru Timtik ve 189. gününde olan Av. Aytaç Ünsal’ın direnişini selamlarken, tüm demokratik kamuoyunu Ebru ve Aytaç’ı yaşatmak için birlikte mücadele etmeye, yetkilileri ise haklı taleplerini derhal yerine getirmeye çağırır. Bu direnişe destek amaçlı Çağlayan’daki nöbet sırasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Necdet Özsaygın yoldaşı da anıyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Necdet Özsaygın yoldaşın dayanışma ruhunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi

Genel Meclisi