Eşsözcümüze yönelik linç kampanyasını kınıyoruz!

BASINA VE KOMUOYUNA

 

17 Eylül 2019 tarihinde kayyımlara karşı Diyarbakır’da yapılan eylemlerin 30. gününde konuşan HDK Eşsözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in konuşması, havuz medyası tarafından çarpıtılarak günlerdir süren bir linç kampanyasına dönüştürüldü.

 

Bu ülkede yaşayan her kesimden halkların, inançların, kültürlerin bir arada, eşit ve özgürce yaşadığı bir inşa formu olarak, gerici düzene karşı tüm bileşenleri ve meclis örgütlülükleriyle etnisite, siyasi kimlik, inanç, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapmadan mücadele edenlerin ortak alanı olan HDK'nin Eşsözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit'in konuşmasının tamamına, 

   

https://twitter.com/artitv_/status/1173903775527927808?s=12

 

linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Konuşmada da görüleceği üzere, AKP iktidarının Kürtlerin demokratik siyaset içinde mücadele etme kanallarını kapatmaya çalıştığına yönelik eleştiriler var. Yine AKP iktidarının Kürtlere silah ve dağ dışında bir seçenek bırakmaması karşısında demokratik siyasette sonuna kadar ısrar edileceği, Türkiye halklarının bir arada yaşaması ve Türkiye'nin demokratikleştirilmesi için her türlü bedele rağmen inançla ve ısrarla mücadele edileceğine dair vurgular dışında hiçbir şey yok.

 

Bu konuşmada, Türkiye halklarının birliği için demokratik zeminde ve demokratik siyasetle mücadele edileceğine dair ısrar vurgusundan başka bir şey yok.

 

Bizler şuna eminiz ki, Eşsözcümüzün yaptığı konuşmayı olduğu gibi dinleyen ve Türkiye halklarının birliğini savunan her yurttaş, gönülden katılacaktır. Maalesef, rant, savaş, ayrıştırma ve zulümden beslenen iktidarın medyası milliyetçi histeriyi körüklemek, halkları düşmanlaştırarak çatıştırmak ve kongre partimiz olan HDP'yi kriminalize ederek örgütlülüğünü dağıtmaya yönelik kampanyaları ahlaksızca yürütmektedir. Bu ülkeyi yönetenlerin, toplumun gerçek sorunlarını çözmek gibi bir niyeti yoktur. İktidarın, HDP Amed il binasının önüne taşıdığı annelere söyleyecek sözü de yoktur.  Çünkü kayyım darbesi çökmüş, halktan onay almamıştır!

 

Havuz medyasının ahlaksızca yürüttüğü linç kampanyasını şiddetle kınıyoruz. Bu konuda hukuksal mücadele başlatacağımızı da belirtmek istiyoruz.

 

HDK olarak bu vesileyle, demokratik bir toplum ve yaşamı inşa etme kararlılığımızı bir kez daha basına ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

 

5 Ekim 2019

 

HDK Yürütme Kurulu