DTK’ye Yönelik Saldırı, İktidarın Ömrünü Uzatma Çabasıdır. Amacına Ulaşamayacaktır!

26.06.2020

Faşizmin karakteri kendinden olmayanı hem fiziki hem de zihni olarak yok etmeye çalışmaktır. Bu yaklaşımı kendisinin varlık gerekçesi olarak görmektedir.

AKP-MHP faşist bloku, halklara, inançlara yıkım ve katliam olurken başvurdukları bu yok etme yöntemi kendi sonlarını da yakınlaştırmıştır. Gelinen noktada AKP-MHP faşist iktidarı beka sorunu ile karşı karşıya kalmıştır.

Sınırlarının dışında sivil yerleşim alanlarını bombalayarak sivil insanları katlederken, içeride de uyguladığı bütün baskı ve tutuklamalara rağmen boyun eğmeyen başta kadınlar olmak üzere demokratik siyaset yürüten muhalefet güçlerine siyasi soykırım operasyonları yapmaktadır.

Baskıcı, tekçi ve iktidarcı sisteme karşı halklar ve inançlar boyutuyla çoğulculuğu, demokratik işleyişi kendine esas alan ve toplumun yaşadığı sorunların çözümünü yine toplumsal örgütlenmede bulan ve bunun örgütlenme arayışcısı olan DTK’ye bu sabah saatlerinde baskın düzenlenmiş Başkanlık Divanı üyeleri, TJA aktivistleri ve Rosa Kadın Derneği yöneticilerinin de aralarında olduğu onlarca kişi gözaltına alınmıştır.

Koronavirüs dönemini kendisi için bir fırsata dönüştüren iktidar her türden her kesime yönelik baskılarını artırdı. Buna karşı toplumsal örgütlenme modelleri olan güçler de mücadele yol ve yöntemlerini geliştirerek direnişlerini sürdürüyorlar. Yapılan bu saldırılar, faşist iktidarın bu direnişe, direnenlerin onurlu duruşuna tahammülsüzlüğünü göstermektedir. Ancak, DTK’yi kriminalize etme operasyonları amacına ulaşamayacaktır. Baskı, tutuklama ve operasyonlarla demokrasi güçlerinin sindirilemeyeceğini bundan önceki iktidarlar da mevcut iktidar da defalarca bu yöntemi uygulayarak görmüşlerdir.

Faşist iktidar kendi ölümünü toplumsal örgütlenmelerde görmektedir. Onun için saldırılarının şiddetlendirmektir.

Halkların Demokratik Kongresi olarak, yapılan bu siyasi soykırım operasyonunu kınıyoruz. Yapılan bu saldırılara verilecek en büyük cevap, toplumsal örgütlenmelerimizi büyütmek ve demokrasi güçleri arasında demokrasi ittifakını gerçekleştirmek olacaktır.

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ

YÜRÜTME KURULU