'Demokrasi' diyenler halk buluşmalarında bir araya geldi

30.08.2020

Saldırı ve baskı politikalarının bir sonucu olarak Diyarbakır’da bulunan genel merkez binası kapatılan DTK, Ağustos ayı ortasında HDK Yürütme Kurulu ve bileşenleriyle toplantı gerçekleştirdi. HDK ile yapılan görüşmenin ardından İstanbul’un Ümraniye ve Bağcılar ilçelerinde halk toplantıları düzenlendi. DTK’ye dönük saldırıların, HDK-DTK özelinde kongre fikriyatının, HDP’nin başlattığı demokratik mücadele programının üçüncü aşamasının konuşulduğu toplantılara HDK Eşsözcüleri, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.

 

‘Demokratik Mücadele Programı’ kapsamında “Tecride Karşı Özgürlük, Savaşa Karşı Barış” sloganıyla üçüncü aşamanın startının verilmesinin ardından HDP’nin İzmir’de düzenlediği halk buluşmasına HDK Eşsözcüsü Sedat Şenoğlu da katıldı. Şenoğlu’nun yanı sıra Leyla Güven ve Keskin Bayındır ile birlikte HDP milletvekillerinden oluşan heyet İzmir’de bulunduğu süre içerisinde HDK bileşenleriyle, STK’larla, demokratik kitle örgütleriyle ve derneklerle bir araya geldi.

SALDIRILARA KARŞI DAYANIŞMA

Demokratik mücadele programının üçüncü aşaması kapsamında İzmir’de gerçekleşen halk buluşmasının bir benzeri de Mersin’de yapıldı. Mersin’de düzenlenen buluşmada “Demokratik Siyasete ve Kurumlara Yönelik Saldırılara Karşı Dayanışmayı  Büyütüyoruz” çağrısıyla bir araya gelindi. Mersin buluşması için oluşturulan heyette HDK Eşsözcüsü İdil Uğurlu, DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve HDP milletvekilleri yer aldı. İdil Uğurlu ve Leyla Güven’in katılımıyla gerçekleşen kadın buluşmasıyla başlayan Mersin programı sendikalara, meslek odalarına, Mersin Barosu’na ve çeşitli kurumlara yapılan ziyaretlerle devam ettirilerek halk buluşmasıyla sona erdi.

EGE VE ÇUKUROVA MECLİSLERİ

HDP’nin düzenlediği İzmir ve Mersin buluşmalarına katılan HDK Eşsözcüleri yerellerde yapılan HDK meclisi toplantılarıyla programlarını sürdürdü. Mersin ve Adana’da gerçekleşen HDK toplantılarına İdil Uğurlu katılırken İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla il meclisi toplantılarına Sedat Şenoğlu katıldı. Meclis toplantılarında yerellerdeki delegelerin, koordinasyon çalışanlarının yanı sıra yürütme kurulu ve örgütlenme komisyonu üyeleri de yer aldı.

10. Genel Kurul’un ardından yapılan Genel Meclis toplantılarında açığa çıkan ‘çoklu kriz’ tespiti üzerine başlatılan örgütlenme hamlesi meclis toplantılarının temel gündemini oluşturdu. Siyaset, ekonomi, ekoloji, sağlık, eğitim, hukuk, diplomasi vb. bir çok alanda mevcut iktidarın kriz içerisinde olduğu, bu krizin belli boyutlarda küresel bir karşılığının da olduğu değerlendirmesinden yola çıkılarak çoklu krizi teşhir etme ve buna karşı örgütlü bir mücadele yürütmenin yöntemleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

HABER - Basın Komisyonu