Bugün 17 Mayıs Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün

17.05.2020

Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olarak kutlanıyor.

1990’da Dünya Sağlık Örgütü'nün eşcinselliği 'hastalıklar listesi'nden çıkarmaya karar verişinin yıldönümü olan 17 Mayıs gününün amacı eşcinsellere saygı gösterilmesini ve ayrımcılığa son verilmesini hedefleyen etkinliklerde bulunmak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık Sınıflandırması”ndan çıkardığı günden bu yana 30 yıl geçmesine rağmen, eşcinsellere yönelik ayrımcılık hâlâ devam ediyor.

LGBTI+'lar homofobiye ve transfobiye karşı okulda, İşte, sokakta, bugün de burada olduğumuz gibi yaşam alanlarımızın her yerinde mücadele ediyor, ikili cinsiyet sisteminin tek ve gerçek olduğu iddialarına karşı var olmaya çalışıyorlar.

Bugün LGBTİ+'lar dünyanın her yerinde 17 Mayıs'ı kutluyorlar. Mücadelelerini büyütüyorlar. İkili cinsiyet sistemi kıskacında yaşam alanlarını oluşturmaya çalışan LGBTİ+'lar tarihin her alanında vardı ve var olmaya devam ediyorlar. Sindirmeye çalıştığınız ve görmezlikten gelinen LGBTI+ hareketi değiştirmeye ve dönüştürmeye devam edecek. OHAL yönetimlerinde, baskılanan akademide, açlık grevlerinde, halkın iradesinin gasp edildiği, hukukun ayaklar altına aldığı, seçilmiş belediyelere kayyım atamaları ile darbeyi ve darbeci zihniyetin meşrulaştırıldığı gibi hak ihlallerinin yapıldığı, onurun hiçe sayıldığı durumlarda bizler demokrasiyi savunmaya ve demokrasiye olan inancımızı sürdürmeye devam ettiğimiz gibi LGBTİ+ yaşamını ve onurunu da aynı şiddet ve kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. "Şimdi sırası değil" diyerek alan dışına itilenler için şimdi tam da sırası. Kurtuluşun hep birlikte olduğu inancımızın arkasındayız. Ya hep birlikte özgürleşeceğiz ya da hep birlikte çürüyeceğiz. Birimizin bile çemberin dışında bırakıldığı demokrasiyi onaylamıyor ve LGBTİ+'lar vardır diye haykırıyoruz.

Homofobiye ve transfobiye karşı mücadele gününde demokrasiye gönül vermiş tüm demokratik kitle örgütlenmelerine sesleniyoruz; LGBTİ+'lara yapılan her türlü şiddet ve yok sayma, topyekün sadece LGBTİ+'ların sorunu değildir. Demokrasiye çıkan bu yolda bir arada olmak ve hep birlikte ses çıkarmanın gerekli ve kurtuluş olduğunu düşünüyoruz.

Daha önceleri de halkı kin ve nefrete sürükleyen iktidarın tıpkı bir maşa gibi kendi tekelinde kullandığı diyanet işleri başkanlığı LGBTİ+ yurttaşların hali hazırda var olan nefret sarmalını güçlendirici ve hukuk dışı söylemlerini insan yaşamına ve hukuk bilincine uzaktan ya da yakından bir bağlantısının olmadığını görüyoruz. Dini kendi çıkarları için kullanan iktidar biçimi halkın ortaklaşa kin duyabileceği, kendilerine uzak gördükleri LGBTİ+'lar üzerinden yapılıyor olması açık bir hedef halinden getirmekten başka bir şey değildir.

Bizler birlikte yaşamın hayatın tüm renkleri ve farklılıklarıyla kurulacağını biliyoruz. Yeni ve birlikte yaşamın hiçbir ezilenin dışarıda kalmadan kurulacağı inancıyla gençler olarak LGBTİ+'lara yapılan her türlü nefret söylemi ve dışlanma durumunu kabul etmiyoruz. Bunun için tüm mücadele alanlarını, diğer mücadele alanlarımız gibi savunuyor, bu doğrultuda mücadeleyi örgütlüyoruz.

Halkların Demokratik Kongresi
Gençlik Meclisi