Arap Alevileri Kendini Anlatıyor

HDK Halklar ve İnançlar Komisyonu, Anadolu Aleviliği ile başlattığı "Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor" etkinliklerine Arap Aleviliği ile devam etti.


19 Mayıs 2019'daki programda Gazeteci Musa Özuğurlu Arap Alevilerinde Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in önemini dile getirirken, Ahmet Kara Hatay Alevi toplumunun özgünlüğüne yer verdi, araştırmacı yazar Tevfik Usluoğlu tarihsel, kimliksel, inançsal boyutlarıyla Arap Alevilerini anlattı.