Yunanistan Halkı ile Dayanışmayı Büyütelim!


Yunanistan’da 25 Ocak’ta iktidara gelen Syriza hükümetinin AB ve IMF temsilcileriyle beş aydır ‘kurtarma planı”na dönük yürüttüğü müzakereler 26 Haziran’da sona erdi. Hükümetin önerisiyle parlamento, AB ve IMF temsilcilerinin müzakere masasında öne sürdüğü koşulları halk oylamasına(referanduma) sunmaya karar verdi.

Başbakan Çipras parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı konuşmada, borç planının uzatılması için kreditörlerin öne sürdüğü şartların “Yunan halkının onuru ile oynamak” anlamına geldiğini belirtti. “Demokrasi’yi doğduğu topraklarda savunmak için” AB görüşmecilerinden izin almayacaklarını, çıkacak sonuca herkesin saygılı olması gerektiğini söyledi.

Hepimizin bildiği gibi 2008 kapitalist kriziyle birlikte Yunanistan’da halk uzun zamandır işsizlik, yoksulluk ve borç sarmalıyla karşı karşıya. İşsizlik oranı %27’lerde, genç işsizlik %60’larda, binlerce evde elektrik yok, fon bulamamaktan dolayı okullarda eğitim çökme noktasında, yıllardır uygulanan kemer sıkma politikaları sonucu maaşlar yoksulluk sınırında… AB ve IMF kreditörlerinin kredi vermeye devam etmek için öne sürdükleri koşullar ise maaşların daha fazla düşürülmesi, vergilerin artırılması, özelleştirmeye hız verilmesi… Yani daha da fazla kemer sıkılması… Emeğin maliyetinin sermayedarlar için daha da düşürülmesi… Açıktır ki, AB Troykasının tavrı Yunan halkının çıkarını değil, paranın çıkarını korumaktan yanadır. Paranın akışını garanti altına almak için halkın boynuna geçirdiği kemendi mütemadiyen sıkmaktadır.

Yunan halkı 5 Temmuz’da sandık başına gidecek ve kararını verecek. Oylamadan açığa çıkacak sonuç Yunanistan emekçilerinin ve gelecek kuşaklarının kaderini tayin edecek önemde olacaktır. Kararın etkisi sadece Yunanistan’la sınırlı da kalmayacak, tüm Avrupa halkları için, hepimiz için emsal niteliği taşıyacaktır. İnanıyoruz ki sandıktan çıkan sonuç, halkların boğazını her gün daha fazla sıkarak egemenliklerini pekiştirenlere güçlü bir yanıt olacaktır.

Bizler Halkların Demokratik Kongresi olarak Yunan halkının kendi kaderini belirleme hakkını selamlıyor, paranın saltanatına karşı verdiği mücadelede yanında olduğumuzu vurguluyoruz. Türkiye halklarını, komşumuz, kardeşlerimiz olan Yunan halkı ile enternasyonalist dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz.

HDK Yürütme Kurulu
30 Haziran 2015